Gemeente Dynamis

Statutaire naam: Kerkgenootschap Dynamis
Postadres:
Reurikwei 65, 6843 XV, Arnhem
E-mail: info@dynamisarnhem.nl

Bank: NL64 INGB 0005 7707 56
KvK: 09213579
RSIN/fiscaal nummer: 8217.54.683

Doelstelling volgens regelgeving: De Grote Opdracht (Math. 28:19) dragen, uitdragen en overdragen.
Bestuurssamenstelling: Salvo D’Agata (voorzitter), Gisela Houter (secretaris), Carolien Grasdijk (penningmeester)
Beloningsbeleid: vrijwilligerswerk, ZZP-opdracht

Hoofdlijnen beleidsplan 2024
Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water
zullen uit zijn binnenste vloeien. Joh.7:38 (HSV)

– School voor ekklesia op dinsdagavond en woensdagavond (2x in de maand)
– Gebedsprincipes, kracht van gebed, avonden voor vrij maken. Rode Stoel.
– Ondersteunen ekklesia’s (community’s)
– In de groepen wordt krachtiger ingezet op onderwijs over Bijbelse waarden en normen die gaan over het zijn van een koninklijke familie, ekklesia’s en discipelschap.
– We willen ons nog meer uitstrekken naar jongeren
– Evangelisatie vindt in hoofdzaak plaats via ekklesia’s
– Met de Bakermat maken we nieuwe afspraken om gebruik te maken van hun ruimte voor de Celebrations: 1x in de 2 weken
– Kinderen
– Focus op je eigen tuin/grondgebied/mandaat
– Faciliteren van de Beweging Dynamis: een bovenregionale groep van discipelmakers.
– Ondersteuning van bedieningen die onder onze mensen ontstaan, zoals stichting i.o “Kom maar bij Mij” en “Heartwinds”

Gemeente Dynamis krijgt haar inkomsten via giften van de leden en bezoekers. Deze worden op onze bankrekening gezet. Van daaruit betalen wij activiteiten die in lijn staan met het actuele beleidsplan. 

 

Financieel overzicht 2023

Financieel overzicht 2022

Financieel overzicht 2021

Financieel overzicht 2020

Financieel overzicht 2019

Jaarverslag 2018

Financieel overzicht 2018

Jaarverslag 2017

Financieel overzicht 2017

Contact