Gemeente Dynamis

Statutaire naam: Kerkgenootschap Dynamis
Postadres:
Reurikwei 65, 6843 XV, Arnhem
E-mail: info@dynamisarnhem.nl

Bank: NL64 INGB 0005 7707 56
KvK: 09213579
RSIN/fiscaal nummer: 8217.54.683

Doelstelling volgens regelgeving: De Grote Opdracht (Math. 28:19) dragen, uitdragen en overdragen.
Bestuurssamenstelling: Salvo D’Agata (voorzitter), Benjamin Hoddenbagh (secretaris), Hans Vening (penningmeester)
Beloningsbeleid: vrijwilligerswerk

Hoofdlijnen beleidsplan 2022
– Verdieping van de Bijbelse waarden en normen van het ‘zijn’ van een koninklijke familie en van de Grote Opdracht;
– Versterking leiderschap en van elkaars roeping in Christus, rekeninghoudend met de vijfvoudige bediening;
– Vinden van een nieuwe locatie voor de Celebrations;
– We richten ons op jongeren via Community 026 en mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt via Pub 60 Fruits;
– We hosten samen met gemeente Follow uit Nijmegen een school voor Ecclesia in Arnhem-Nijmegen vanuit de Red Chair Movement.
– Evangelisatie

Gemeente Dynamis krijgt haar inkomsten via giften van de leden en bezoekers. Deze worden op onze bankrekening gezet. Van daaruit betalen wij activiteiten die in lijn staan met het actuele beleidsplan. 

Financieel overzicht 2021

Financieel overzicht 2020

Financieel overzicht 2019

Jaarverslag 2018

Financieel overzicht 2018

Jaarverslag 2017

Financieel overzicht 2017

Contact