Gemeente Dynamis

Statutaire naam: Kerkgenootschap Dynamis
Postadres:
Reurikwei 65, 6843 XV, Arnhem
E-mail: info@dynamisarnhem.nl

Bank: NL64 INGB 0005 7707 56
KvK: 09213579
RSIN/fiscaal nummer: 8217.54.683

Doelstelling volgens regelgeving: De Grote Opdracht (Math. 28:19) dragen, uitdragen en overdragen.
Bestuurssamenstelling: Salvo D’Agata (voorzitter), Benjamin Hoddenbagh (secretaris), Carolien Grasdijk (penningmeester)
Beloningsbeleid: vrijwilligerswerk

Hoofdlijnen beleidsplan 2023
Zach.4:6b ‘Niet door kracht en niet door geweld, maar door Mijn Geest,
zegt de Heere van de legermachten.’ HSV

  1. In de groepen wordt krachtiger ingezet op onderwijs over Bijbelse waarden en normen die gaan over het zijn van een koninklijke familie en discipelschap.
  2. We zullen ons meer uitstrekken naar jongeren: Community 026, Awake en Heartbeat Nederland.
  3. We zullen regelmatig de straat op gaan om te evangeliseren en overwegen weer een Alphacursus te geven.
  4. Collegetour door het land van Piet en Salvo over Ecclesia en Discipelschap. Eén ervan zal plaatsvinden tijdens de leidersconferentie van de VPE in mei. We hopen dat het ook lukt om er één tijdens de Opwekkingsconferentie te houden.
  5. Faciliteren van de Beweging Dynamis: een bovenregionale groep van discipelmakers.
  6. Met de Bakermat maken we nieuwe afspraken om gebruik te maken van hun ruimte voor de Celebrations.

Gemeente Dynamis krijgt haar inkomsten via giften van de leden en bezoekers. Deze worden op onze bankrekening gezet. Van daaruit betalen wij activiteiten die in lijn staan met het actuele beleidsplan. 

Opslaan en verlaten

Financieel overzicht 2022

Financieel overzicht 2021

Financieel overzicht 2020

Financieel overzicht 2019

Jaarverslag 2018

Financieel overzicht 2018

Jaarverslag 2017

Financieel overzicht 2017

Contact