Video’s en podcasts

7-delige serie: Discipelschap in de lokale kerk | Datum: 22-10-2019

Lezing Alianna Dijkstra: ‘Is er een hemel voor autisten?’

Georganiseerd door: VPE Oost en Dynamis | Deel: 1e en 2e helft | Datum: 02-10-2019

CHE-afstudeerscriptie over Dynamis

School: Christelijke Hogeschool Ede | Opleiding: Godsdienst Pastoraal Werk | Datum: september 2019

 

CHE-afstudeerscriptie over pioniersgemeente Dynamis

HBO-student Vincent Dolfing heeft voor zijn studie Godsdienst Pastoraal Werk aan de Christelijke Hogeschool Ede een scriptie geschreven. Deze ging over discipelschap als missionair leerproces bij pioniersgemeente Dynamis. Deze afstudeeropdracht heeft Vincent in september 2019 met goed gevolg afgerond. Hierbij namens Dynamis van harte gefeliciteerd!

Zijn onderzoeksvraag was: Hoe kan Dynamis discipelschap als missionair leerproces vormgeven, zodat er een christelijke gemeenschap uit ontstaat?

Voordat we iets zeggen over de aanbevelingen uit het rapport, beschrijven we eerst hoe de pioniersgemeente op dit moment zichtbaar is en wat haar missie is.

Hoe ziet gemeente Dynamis er uit?
Deze bestaat op dit moment uit twee kleine groepen die op een laagdrempelige manier open staan voor mensen die Jezus niet kennen. Eén groep bestaat uit alleen christenen die elkaar bemoedigen in geloof. Er is ook een vierde groep die bestaat uit personen die heel bewust met elkaar willen groeien als discipel van Jezus. Geregeld houdt Dynamis ook samenkomsten: Celebrations. Dit zijn openbare laagdrempelige samenkomsten in een huiskamersetting. Elkaar ontmoeten en God ontmoeten door o.a. aanbidding en woordverkondiging staan daarin centraal. Incidenteel houden we ook sociaal gerichte of themabijeenkomsten. Daarnaast is er een bovenlokale groep van leiders ‘We Disciple’, die ook uit Dynamis is ontstaan.

Wat is haar missie?
Gemeente Dynamis heeft als doel om de Grote Opdracht van Jezus te dragen, uit te dragen en over te dragen aan nieuwe leiders. Deze beweging zoeken we in onze samenkomsten en groepen, maar vooral in discipelschapsrelaties in het dagelijks leven. Net zoals Jezus dagelijks omging met zijn discipelen. Hij zag Petrus en wist: Petrus is het plan. Hij zag Jacobus en wist: Jacobus is het plan, enz.. Zo gaan ook wij uit van de enkeling: Jan is het plan. Door met de ondersteuning van de groepen met elkaar op te trekken in het leven, met zo min mogelijk formaliteiten, zoeken en vinden we in het dagelijkse bestaan ook de beweging en kracht van de Heilige Geest.

Aanbevelingen afstudeerscriptie
Uit het afstudeeronderzoek (hierbij nogmaals de link) leiden we af, dat we goed op weg zijn. We zijn ook erg blij met de aanbevelingen, die helpen om door te bouwen. In totaal zijn er zes gedegen aanbevelingen. De twee die we hier naar voren willen halen zijn: behoud de relationele laagdrempeligheid en ontwikkel een onderwijsplan. De laagdrempeligheid zit hem in de geduldige aansluiting die we vinden met mensen, die in verbinding willen staan met ons, maar nog zoekend zijn in waar zij precies in geloven. Een goed onderwijsplan zorgt vooral voor zicht op het leerproces tot geestelijke volwassenheid. Een onderdeel van een onderwijsplan is bijvoorbeeld: waar komt welk onderwijs ter sprake.

Hierbij bedanken wij Vincent Dolfing en de Christelijke Hogeschool Ede. Mocht je n.a.v. dit bericht contact willen opnemen, mail dan gerust naar info@dynamisarnhem.nl of kijk eens op www.dynamisarnhem.nl. De pionier van Dynamis heet Salvo D’Agata. Hij heeft mede vanuit de praktijk van het pionierswerk een inspirerend boek geschreven over discipelschap: ‘Kerosine voor Discipelschap in de lokale kerk’. Zie de link via uitgever: Great Life Publishing

Kerosine in Radio Ede FM

Programma: De Openbaring | Aflevering: 396 | Datum: 13-11-2017

Promovideo boek

Reisverslagen Uganda

Liene, Sanna, Demi, Monique en Salvo D’Agata zijn met een groep christenen naar Uganda geweest. Deze bijzonder periode liep van 26 december 2016 t/m 10 januari 2017. De groep ondersteunde onder andere lokale leiders en weeskinderen. Lees hieronder hun verslagen.