Over ons

Dynamis is een gemeente die functies en het formele tot een minimum beperkt. Het gaat in eerste instantie om eenvoudig contact met Jezus en met elkaar, in het dagelijkse bestaan. We willen dus ook in verbinding staan met jou, of je nu gelooft of niet. Waar je ook staat in je leven.

Salvo (gemeentepionier) is sinds 1997 getrouwd met Monique. Zij hebben 3 dochters en wonen vanaf 2003 in Arnhem-Zuid.

Sinds zijn 8e jaar heeft hij een persoonlijke ontmoeting gehad met Jezus. Hij kreeg eind jaren ’80 de mogelijkheid om in een lokale gemeente jeugdleider te worden, eerst in Harderwijk en medio jaren ’90 in Arnhem bij Rafaëlgemeenschap Oase Arnhem (die toen Rafaëlgemeenschap Moria heette).

Eind jaren negentig werd hij oudste (bestuurslid) van deze gemeente. Gaandeweg ontwikkelden Salvo en Monique een gemeentevisie, die herkend werd door de medeleiders van de gemeente. Zodoende zijn Monique en hij met hun gezin in januari 2009 uitgezegend en vanaf dat moment gaan pionieren onder de naam Dynamis.

Monique is geboren in 1970 en is opgegroeid in een christelijk gezin. Na de mavo, volgde zij MDGO AW en aansluitend HBO SPH. Sinds 1994 werkte zij als pedagogisch medewerker in de jeugdzorg.

Salvo is ook geboren in 1970. Na de mavo (1986) stapte hij over naar MTS-bouwkunde (1991). Na 1,5 jaar in de bouw te hebben gewerkt, heeft hij zich omgeschoold naar een meer maatschappij georiënteerde opleiding: Bestuurskunde. Sinds 2000 werkte hij als ambtenaar voor de lokale overheid. Vanaf 2008 werkt hij in de jeugdzorg als achtereenvolgend afdelingsmanager en accountmanager.

Sinds 1 november 2018 werken Salvo & Monique volledig vanuit hun Vof Spring Up. Zij willen als adviseur, coach, trainer en/of begeleider zich van harte inzetten voor christelijke organisaties, de kerk, de zorg, overheid en particulieren.

Dynamis heeft 3 bestuursleden: Henk van Deutekom (secretaris), Hans Vening (penningmeester) en Salvo D’Agata (voorzitter).

Heartwinds

Muziek biedt vaak een troost bij verdrietige omstandigheden, bijvoorbeeld bij een uitvaart. Ik heb het zelf mogen zien en ervaren bij het meespelen bij een herdenking of een uitvaart.

Vanuit die ervaringen is een verlangen ontstaan om hier meer mee te doen en ben ik Heartwinds begonnen. Muziek raakt het hart, en een blaasinstrument wordt in het Engels een windinstrument genoemd.

Op dit filmpje (zie ook media) speel ik een stukje als voorbeeld. Ik geloof zelf in de kracht van een eenvoudige melodie. Verzoeken kunnen altijd ingediend worden, ga graag kijken of het haalbaar is,  en zal het dan met volle overtuiging en bezieling spelen. Naast dat ik te boeken ben als solo muzikant ben ik ook beschikbaar als muzikant ter aanvulling van een ander instrument of band. Voorlopig wil ik mij richten op avondwakes, omdat ik overdag fulltime werk, wellicht biedt de toekomst meer mogelijkheden.

Interesse/vragen? Mail me gerust op dennis@dynamisarnhem.nl.

 Dennis Amelsbeek

Dynamis is aangesloten bij…

• de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten (VPE) via het persoonlijk lidmaatschap van Salvo. We hebben dan ook dezelfde geloofsbasis als de VPE. Dynamis heeft nog niet voldoende leden om ook als gemeente aangesloten te zijn bij de VPE. Salvo neemt deel aan de VPE-voorgangerskring in Arnhem.
• het Pioniersnetwerk Arnhem en omstreken
• het kerkennetwerk Hart voor Arnhem
• het Heartlink Leidersnetwerk (Haarlem) van Jan Pool
• het Overleg Kerk en Overheid in Arnhem (OKO)
• de Kamer van Koophandel als kerkgenootschap
• daarnaast heeft Dynamis een ANBI status.

 

Dynamis geeft aan de volgende goede doelen

• Robin van Ommen en zijn gezin, die werken voor Jeugd met een Opdracht in Amsterdam en gebed in Nederland een impuls geven met gebedshuizen via de visie van IHOP.
Village of Peace
Becoming Alive Ministries
Lighthouse

Activiteiten

Door de Coronamaatregelen zijn een aantal van onze activiteiten afgelast of worden ondervangen door digitale oplossingen zoals livestreams of videobellen. Onze Celebrations zijn te volgen via livestream. Zie hiervoor onze agenda.

1x in de maand een Celebration: openbare samenkomst in huiskamersetting 
• 4e dinsdag van de maand, mannendeelgroep Elderveld.
1x per maand een gemengde deelgroep aan de Reurikwei Arnhem
maandelijks, groep De Bijeenkomst
maandelijks, groep Disciples on the Road
tweemaandelijks groep We Disciple (bovenregionaal)
•  themabijeenkomsten
gebedskalender Arnhem, initiatief van Pioniersnetwerk Arnhem e.o.
• Salvo spreekt een paar keer per jaar in een andere gemeente.
Ondersteuning Becoming Alive Ministries
• Nieuwjaars- of oudjaarsontmoeting
• Jaarlijkse Pinkster Picknick.
• Reis naar Uganda van familie D’Agata t.b.v. kinderdorp Heart4Children van 26-12-16 t/m 10-1-17: lees hier onze verslagen.
• Van 2009 tot zomer 2015 hadden we elke zondagochtend (m.u.v. de vakanties en de 1e zondag van de maand) van 11.00-12.00 uur een programma onder de naam Gezellige Tijd (GT), kinderen en tieners waren daarbij van harte welkom.
• Ook hadden we een tijd lang de eerste zondag van de maand van 12.00-13.00 GT-lunch: de kinderen, tieners van de Gezellige Tijd en hun familie waren van harte welkom.
• Een kerk is altijd in beweging, dus we staan open voor nieuwe of andere activiteiten; houd deze site dus in de gaten.