Over ons

Dynamis is een gemeente die functies en het formele tot een minimum beperkt. Het gaat in eerste instantie om eenvoudig contact met Jezus en met elkaar, in het dagelijkse bestaan. We willen dus ook in verbinding staan met jou, of je nu gelooft of niet. Waar je ook staat in je leven.

Salvo (gemeentepionier) is sinds 1997 getrouwd met Monique. Zij hebben 3 dochters en wonen vanaf 2003 in Arnhem-Zuid.

Sinds zijn 8e jaar heeft hij een persoonlijke ontmoeting gehad met Jezus. Hij kreeg eind jaren ’80 de mogelijkheid om in een lokale gemeente jeugdleider te worden, eerst in Harderwijk en medio jaren ’90 in Arnhem bij Rafaëlgemeenschap Oase Arnhem (die toen Rafaëlgemeenschap Moria heette).

Eind jaren negentig werd hij oudste (bestuurslid) van deze gemeente. Gaandeweg ontwikkelden Salvo en Monique een gemeentevisie, die herkend werd door de medeleiders van de gemeente. Zodoende zijn Monique en hij met hun gezin in januari 2009 uitgezegend en vanaf dat moment gaan pionieren onder de naam Dynamis.

Monique is geboren in 1970 en is opgegroeid in een christelijk gezin. Na de mavo, volgde zij MDGO AW en aansluitend HBO SPH. Sinds 1994 werkte zij als pedagogisch medewerker in de jeugdzorg.

Salvo is ook geboren in 1970. Na de mavo (1986) stapte hij over naar MTS-bouwkunde (1991). Na 1,5 jaar in de bouw te hebben gewerkt, heeft hij zich omgeschoold naar een meer maatschappij georiënteerde opleiding: Bestuurskunde. Sinds 2000 werkte hij als ambtenaar voor de lokale overheid. Vanaf 2008 werkt hij in de jeugdzorg als achtereenvolgend afdelingsmanager en accountmanager.

Sinds 1 november 2018 werken Salvo & Monique volledig vanuit hun Vof Spring Up. Zij willen als adviseur, coach, trainer en/of begeleider zich van harte inzetten voor christelijke organisaties, de kerk, de zorg, overheid en particulieren.

Dynamis heeft 3 bestuursleden: Benjamin Hoddenbagh (secretaris), Carolien Grasdijk (penningmeester) en Salvo D’Agata (voorzitter).

We Disciple SoulSisters

Een sterke vrouw, wie zal haar vinden? Zij is meer waard dan edelstenen! – Spreuken 31:10

Mijn naam is Cindy. Mama van drie kanjers en schoonmoeder van een hele lieve schoondochter. Bijna 9 jaar geleden heb ik mijn leven aan Jezus gegeven en mijn wandeling begon… Zoals bij alles in het leven, heb je goede momenten en slechte momenten.

Helaas heb ik ook in slechte momenten verkeerd. Het leek of elke stap of keuze die ik maakte verkeerd was. Financieel kwam ik behoorlijk in de knel, ik ben een alleenstaande moeder en dat geeft soms ook de nodige problemen. Ik nam verkeerde keuzes bij het vinden maken van partners, waaruit ongezonde relaties ontstonden. Er gingen jaren voorbij, maar….ik ben NOOIT gestopt met God te blijven zoeken. De dag kwam, mijn zoektocht was voorbij, en het werd weer licht in mijn leven. God sprak tot mij en heelde mijn hart. Ik zag in, dat “alle” gebroken stukken van mijn hart gegeven moest worden aan Hem om te kunnen helen. God wil sterke vrouwen op deze wereld! Zoals Ruths, of Esters en Maria’s!

Een sterke vrouw is erg kostbaar. En essentieel in vooral de tijd waar we nu in leven. Denk aan de opvoeding van onze kinderen, een voorbeeld voor andere zijn wat het huwelijk betreft. Maar ook voor samenleving in het algemeen. God roept ons op, om elkaar te helpen.

Elke vrouw is sterk, maar door levensgebeurtenissen, verkeerde keuzes, etc. voelen we ons soms juist zwak. Ervaring heeft mij geleerd, dat welke keuzes we in het leven ook maken en in welke situatie we ook verkeren…; door God te blijven zoeken en te blijven prijzen vinden we altijd weer onze weg terug. En hoe!!!!! Sterker als ooit ervoor. Wanneer we ons realiseren dat we niet de situatie of persoon bevechten, maar degene die hier achter zit, kunnen we alles aan. Maar hoe doe of weet je dit? Wat als je nu in een enorme lastige situatie zit? Of je weet gewoonweg niet hoe je ergens nog uitkomt?

We Disciple SoulSisters is er voor jou. Vrouwen helpen vrouwen. Simpelweg door elkaar te respecteren, samen te bidden, huilen, lachen, stimuleren en alles wat er nodig is om jou op een christelijke en vooral liefdevolle manier, zodat je de weg terug vindt. Niet alleen heeft God dit zo op mijn hart gelegd, het is tevens een verlangen dat er hierdoor discipelen ontstaan.  Vanuit mijn gebrokenheid ben ik in staat jou te helpen, maar wie weet is jouw gave zieken genezen, of help je geadopteerde jongeren. In mijn wandeling naar discipelschap sprak een tekst mij enorm aan, en heeft mij ook “de” aanzet gegeven om dit te gaan doen.

Matteus 16:18
18 Ik zeg je dat jij Petrus (= ‘steen’) bent. En op deze rots zal Ik mijn gemeente bouwen. De machten van het dodenrijk zullen de gemeente niet kunnen tegenhouden.

Daarmee wordt dus eigenlijk gezegd, dat jij en ik stenen zijn en dat we samen 1 gemeente mogen vormen. Tevens had Jezus ook elke discipel een taak gegeven. Een gave, om elkaar te kunnen helpen en zo weer volgelingen maken. Hoewel we in een andere tijd leven, zijn we wel discipelen met elk ook een eigen gave, of taak. En buiten het feit om dat het mijn verlangen is om mensen te discipelen, wil ik natuurlijk niets liever dat zij Gods liefde en genade en vooral vrijheid ervaren.

Wil je meer weten? Neem gerust contact met mij op: cindy@dynamisarnhem.nl

Heartwinds

Muziek biedt vaak een troost bij verdrietige omstandigheden, bijvoorbeeld bij een uitvaart. Ik heb het zelf mogen zien en ervaren bij het meespelen bij een herdenking of een uitvaart.

Vanuit die ervaringen is een verlangen ontstaan om hier meer mee te doen en ben ik Heartwinds begonnen. Muziek raakt het hart, en een blaasinstrument wordt in het Engels een windinstrument genoemd.

Op dit filmpje (zie ook media) speel ik een stukje als voorbeeld. Ik geloof zelf in de kracht van een eenvoudige melodie. Verzoeken kunnen altijd ingediend worden, ga graag kijken of het haalbaar is,  en zal het dan met volle overtuiging en bezieling spelen. Naast dat ik te boeken ben als solo muzikant ben ik ook beschikbaar als muzikant ter aanvulling van een ander instrument of band. ik heb een fulltime baan, maar als het tijdig gemeld wordt kan ik vaak iets regelen. Hierdoor ben ik overdag op afspraak inzetbaar.

Interesse/vragen? Mail me gerust op dennis@dynamisarnhem.nl.

 Dennis Amelsbeek

Dynamis is aangesloten bij…

• de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten (VPE) via het persoonlijk lidmaatschap van Salvo. We hebben dan ook dezelfde geloofsbasis als de VPE. Dynamis heeft nog niet voldoende leden om ook als gemeente aangesloten te zijn bij de VPE. Salvo neemt deel aan het leidersteam VPE-Oost.
• het Pioniersnetwerk Arnhem en omstreken
• het kerkennetwerk Hart voor Arnhem
• het Life Leidersnetwerk (Haarlem) van Walfried Giltjes
• het Overleg Kerk en Overheid in Arnhem (OKO)
• de Kamer van Koophandel als kerkgenootschap
• daarnaast heeft Dynamis een ANBI status.

 

Dynamis geeft aan de volgende goede doelen

• Robin van Ommen en zijn gezin, die werken voor Jeugd met een Opdracht in Amsterdam en gebed in Nederland een impuls geven met gebedshuizen via de visie van IHOP.
Village of Peace
Becoming Alive Ministries
Lighthouse
His Healing Voice

Activiteiten

• 1e en 3e zondag van de maand een Celebration: openbare samenkomst in huiskamersetting (tijdens coronatijd in een gemeenschapshuis in Huissen
• 14 groepen: deelgroepen en discipelschapsgroepen
• themabijeenkomsten
traject verkenning vijfvoudige bediening
• Salvo spreekt een paar keer per jaar in andere gemeenten.
Ondersteuning Becoming Alive Ministries
• Nieuwjaars- of oudjaarsontmoeting
• Reis naar Uganda van familie D’Agata t.b.v. kinderdorp Heart4Children van 26-12-16 t/m 10-1-17: lees hier onze verslagen.
• Van 2009 tot zomer 2015 hadden we elke zondagochtend (m.u.v. de vakanties en de 1e zondag van de maand) van 11.00-12.00 uur een programma onder de naam Gezellige Tijd (GT), kinderen en tieners waren daarbij van harte welkom.
• Ook hadden we een tijd lang de eerste zondag van de maand van 12.00-13.00 GT-lunch: de kinderen, tieners van de Gezellige Tijd en hun familie waren van harte welkom.
• Een kerk is altijd in beweging, dus we staan open voor nieuwe of andere activiteiten; houd deze site dus in de gaten.