Visie en Missie

We willen simpelweg zijn bij God en zijn bij elkaar. Dan ligt organiseren minder op de voorgrond. Het geeft ruimte aan de omgang met elkaar. In dat klimaat kunnen onderlinge relaties tot ontwikkeling komen, die zich willen richten op het karakter van Jezus. Vanuit Zijn vergevende liefde ontvang je herstel en kan je opstaan om meer Zijn invloed door te geven op de plekken waar je je bevindt. Doe je mee?

Onze gemeente is, zo kan je zeggen, een werkplaats voor het maken van discipelen. Een discipel is iemand die wil worden als Jezus. De werkplaats is het dagelijks leven en daar waar we samenkomen. Een belangrijke sleutel in dat proces is, dat de we ons richten op de enkeling. Niet op organisatiedoelen. Eigenlijk net zoals Jezus het deed: oog hebben voor die ene. Petrus was het plan. Jacobus was het plan. Jan ís het plan. Jíj bent het plan!

De manier hoe je ons kan herkennen, ligt vooral in het ontmoeten van elkaar in kleine groepen. In deelgroepen zoals wij dat noemen. Dat kan in huizen, in het verenigingsleven, op je werk. Eigenlijk overal. In zo’n netwerk van groeirelaties houden we ook samenkomsten. Op dit moment zijn die niet wekelijks. Maar naar mate het netwerk groeit, zullen ook de samenkomsten in aantal toenemen.