Waarden

Dynamis kenmerkt zich door 7 waarden, die inspiratie geven voor alle contacten en toekomstplannen. We gaan voor echtheid, relaties, dienen, tijd & vrijheid, doen wat Hij zegt, leren verantwoordelijkheid te dragen, en barmhartigheid. Dit is de rode draad voor wie we zijn en wat we doen.

1. echtheid
We gaan voor echtheid, authenticiteit. God verlangt ernaar om op een spontane en vanzelfsprekende manier met ons mensen te communiceren. Dat gunt Hij ons onderling ook. Wij zullen dus posities en functies in de gemeente tot een minimum beperken.

2. relaties
God is een God van relaties. Hij bestaat in zichzelf uit relaties tussen de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Deze drie-eenheid is in harmonie. Hij nodigt ons uit vanuit echte relaties in het dagelijks leven, te groeien in het karakter van Jezus.

3. dienen
Jezus zei in Mat 20:26b: “Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, zal de anderen moeten dienen.” We willen elkaar dienen door goed naar elkaar te luisteren. Waar ligt jouw behoefte of misschien wel jouw nood? Door met elkaar de Bijbel te onderzoeken en de Heilige Geest te verstaan, ontdekken we Zijn wil voor onze levens. God heeft ons vele talenten en geestelijke gaven gegeven om elkaar te ondersteunen. Zo ontvangen we zijn volledige zegen en kracht voor vandaag en morgen.

4. tijd en vrijheid
We gunnen elkaar de tijd en vrijheid. Om steeds dichter naar Jezus toe te groeien bestaat geen planning. In Jesaja 28:16b staat: “Hij die gelooft, haast niet.” Soms willen we te snel, soms te langzaam. Gods timing is niet altijd onze timing. Laten we vooral Zijn timing herkennen en blijven vertrouwen op Hem. Wat God in je heeft gelegd aan bestemming en talenten is uniek. Je mag ze ontdekken. Ze horen en passen bij jou.

5. doen wat Hij zegt
Doen wat hij opdraagt, is misschien nog wel het moeilijkste voor ons. Echt doen wat Hij van ons vraagt. Uiteindelijk is dat wel het beste voor ons. Ookal kunnen we niet overzien wat het gaat betekenen, we vertrouwen op Hem, dat Hij het beste met ons voorheeft. Dat Zijn wil doen, het beste uitwerkt, ook voor de lange termijn. Laten we elkaar daarin blijvend stimuleren. Hij kan op vele manieren tot ons spreken. We geloven ook dat God direct kan spreken via de gaven van de Heilige Geest.

6. leren verantwoordelijkheid te dragen
Hoe kunnen we leren verantwoordelijkheid te dragen over gebieden die ons leven raken? Dat kunnen gebieden zijn in je eigen leven, maar ook gebieden die je deelt met vrienden, gezin, familie, werk, vrije tijd, de lokale kerk, enz. We vinden het belangrijk om te groeien in onze geestelijke rol en zo de invloed van Jezus door ons heen te vergroten op een verantwoorde manier. Zou het niet geweldig zijn als jij ook discipelen mag gaan maken?

7. barmhartigheid
Lucas 6:36 zegt: Wees barmhartig, zoals jullie Vader barmhartig is. We bidden en zijn oplettend om te ontdekken wat Gods Geest door mensenlevens heen wil doen aan goede werken in de maatschappij.